Zwrot

Alwero sp. z o.o. z siedzibą w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 1 (Hecznarowice 43-330), NIP: 9372666131, REGON: 243220390, kapitał zakładowy: 7071500 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku -Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000456429 (dalej: ALWERO) w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informuje: 

Jako Kupujący, który nabył w Sklepie Online Towar (czyli Klient będący Konsumentem lub Klientem biznesowym uprzywilejowanym zgodnie z Regulaminem Sklepu Online) mają Państwo prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży w terminie 14 dni – bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia pod wskazanym przez Państwa Miejscem dostawy odebrała Towar.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o Państwa decyzji kierując do nas (w wybrany przez Państwa sposób) jednoznaczne oświadczenie woli – osobiście w siedzibie ALWERO, za pośrednictwem poczty lub maila:

Alwero sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
43-330 Hecznarowice 

adres e-mail: shop@ealwero.com 

Mogą Państwo skorzystać z przykładowego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz tutaj) przesłanego przez nas w korespondencji mailowej, w jakiej otrzymaliście Państwo niniejsze pouczenie oraz udostępnionego na Stronie w zakładce Odstąpienie od umowy zakupu jednak nie jest to obowiązkowe. 

Mogą Państwo również złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z ALWERO umowy w jakiekolwiek innej formie. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości przesłania oświadczenia za pośrednictwem korespondencji mailowej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji o odstąpieniu na trwałym nośniku, pocztą elektroniczną, na podany przez Państwa email, z którego nastąpiło skierowanie oświadczenia o odstąpieniu. 

W skierowanym do ALWERO oświadczeniu woli odstąpienia i zwrotu towaru prosimy o podanie następujących informacji:

  1. dane Kupującego (Klienta), który nabył Towar – tożsame z danymi podanymi na fakturze VAT, w tym adres korespondencyjny;
  2. datę nabycia Towaru;
  3. inne dane kontaktowe – jeśli uznacie Państwo, że chcecie, aby ALWERO kontaktowało się z Wami podczas obsługi dokonywanego zwrotu w inny sposób niż za pośrednictwem poczty;
  4. nazwę i ilość nabytych Towarów, które są zwracane;
  5. numer konta bankowego, jeśli zgadzacie się Państwo, aby zwrot ceny zakupu za zwracany Towar został dokonany przelewem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Miejsca dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. wpisując numer rachunku bankowego. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracany Towar na adres:

Alwero sp. z o.o.
ul. Krakowska 1
43-330 Hecznarowice 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej za pośrednictwem Sklepu online umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Państwa środka transportu (firmy kurierskiej/poczty/etc.), rodzaju zwracanego Towaru, jego w